جشن تکلیف

ارسال بسته هدیه به درب منزل دانش‌آموزان و برگزاری جشن مجازی در روز بعد.

بسته میتواند شامل موارد زیر باشد:

  • ü دفتر خاطرات نماز شامل یادداشت از طرف معلم
  • ü پاکت نامه
  • ü برچسب گل
  • ü تسبیح و جانماز خودش و عروسکش
  • ü خوراکی آلو، لواشک، پودر کیک
  • ü ریسه هایی که دوستانشان در پایه های بالا تر برایشان ساخته اند و یا کاغذ رنگی برای ساخت ریسه
  • ü روسری و…

میتون یک دستورالعمل برای فراهم کردن مقدمات جشن روز بعد هم داخل جعبه گذاشت. همه برای ساعت جشن مجازی که دارند چادر پوشیده بر سر یجاده هایشان در محلی که با ریسه ها و بادکنک ها تزئین شده وخوراکی ها و کیکی که در خانه پخته اند را آماده کنند برای جشن مجازی.

سین برنامه مشخص باشد در صورت ارتباط تصویری زنده به ترتیب سین اجرایی شود و در صورت جشن در فضای گروه محتوا ها بارگذاری شود و در ابتدا نیز دانش‌آموزان تصاویر خودشان را ارسال کنند.

موسسه تین و زیتون برای تهیه جانماز عروسک