مدرسه دانشجویی تزکیه و تعلیم برای سومین دوره ثبت‌نام می‌کند. این مدرسه برای ارتقای علمی و مهارتی معلمان و مربیان و فعالان حوزۀ آموزش‌ و پرورش دوره‌ای تابستانی با رویکردی قرآنی برگزار می‌کند. این دوره از ابتدای تیرماه به‌صورت مجازی آغاز می‌شود. دورۀ مجازی در سه محور دبستان و دبیرستان و اقامۀ نماز برگزار می‌شود.