تکالیف منزل

می توان از این موارد به عنوان فعالیت منزل تا جلسه بعدی سوره استفاده کرد.

 

 1. ارسال تصاویر نصر خودشان
 2. ارسال تصاویر نصر های دیگران
 3. نوشتن خاطره نصری که انجام داده اند
  فهرست کردن نصر ها
 4. ساخت درخت یاری دین
 5. ساخت روزنامه دیواری
 6. مصاحبه و تهیه گزارش
 7. ساخت کلیپ یاری دین
 8. ضبط صدای تدریس قرائت
 9. ضبط صدای قصه گویی
 10. آموزش مفاهیم سوره به خواهر و برادر کوچک تر و یا عروسک ها و اعطای نشان افتخار توسط مادر از طرف معلم پایه اول و دوم
 11. اعضای خانواده باهم بنشینند و تعدادی مهره و نخ تسبیح داشته باشند یک نفر نخ را دست بگیرد و بقیه مهره ها را دست به دس کنند تا به نخ برسد و با انتقال هر مهره به نفر بعد ذکری را تکرار کنند می‌توان به ازای هر 10 مهره تسبیح را جابه‌جا کرد تا همه اعضای خاواده نخ کرده باشند.

و….