مؤسسۀ رهپویانِ شهدای شهر مشهد با همکاری مدرسۀ تزکیه و تعلیم، دورۀ مجازی  فهم قرآنِ دبستان را مخصوصِ معلمان و نخبگان و فعالان فرهنگی شهر مشهد برگزار خواهد کرد. در این دورۀ علاقه‌مندان از سایر شهرستان‌ها هم می‌توانند شرکت کنند؛ البته ظرفیت محدود است. محتوای جلسه‌ها در کانال‌های بله و سروش گذاشته خواهد شد.