این دوره در چند مدرسه ی انتخابی از منطقه 15 برگزار می گردد، که در طی اولین جلسه به بررسی مبانی و اصول فهم قرآن در دبستان برای معلمان و مدیران مدارس فوق الذکر پرداخته و شیوه آموزشی آن تبیین شد.
دومین جلسه دوره آموزشی فهم قرآن دبستان، یکشنبه 14 بهمن ماه 97 برگزار گردید.در این جلسه که در دبستان زمزم انجام شد، معلمان به تفکیک پایه تقسیم بندی شدند و برای هر پایه جلسه جداگانه ای برگزار گردید.
در این جلسه، با بررسی و مطالعه ی اولین سوره از هر پایه برای معلمان، نحوه ی اجرای سوره برای دانش آموزان نیز بیان شد و جلسه بعدی به دو هفته آینده موکول گردید.
معلمان در طی این دو هفته اولین سوره از هر پایه را با خلاقیت خود و مبتنی بر اصول فراگیری شده در جلسات فهم قرآن، اجرا کرده و نتیجه آن را در جلسه بعدی ارائه خواهند داد.