بخشش پنهانی

به تعداد بیش از سه برابر اعضای کلاس، هدیه‌‌های کوچک و یکسانی همراه خود می‌آوریم. برای مثال شکلات، برچسب یا وسائل تزئینی کوچک و… . آن‌ها را در ظرف یا کیسه‌ای پنهان می‌کنیم، بطوری‌که دانش‌آموزان متوجه تعداد آن‌ها نشوند. یک داستان از زندگی حضرت رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌واله تعریف می‌کنیم. خوب است این داستان راجع به صفت بخشندگی ایشان باشد. سپس یک یا چند سوال پیوسته راجع به ماجرای داستان از بچه‌ها می‌پرسیم و یا می‌خواهیم یک نفر داستان را دوباره تعریف کند. به کسی که پاسخ صحیح داده یا داستان را تعریف کرده است سه هدیه می‌دهیم و از او می‌پرسیم با این هدیه‌ها چه ‌کار می‌کنی؟ اگر گفت برای خودم برمی‌دارم کار را با یک سوال از دانش‌آموز دیگر ادامه می‌دهیم؛ اما اگر گفت به دوستانم هدیه می‌دهم، تشویقش کرده و دوستانش را صدا می‌کنیم تا هنگام دادن هدیه به آنها این صحنه را همه ببینند. در همین حال ما هم به هرکدام از آنها دو هدیه دیگر می‌دهیم و به آنها می‌گوییم می‌خواهید با این هدایا چه کار کنید؟ دوباره بچه‌ها هدیه‌ها را با دوستانشان تقسیم می‌کنند. باز هم به همه آنها دو هدیه دیگر می‌دهیم. این کار را ادامه می‌دهیم تا به همه هدیه برسد. در پایان به دانش‌آموزان می‌گوئیم این رفتار زیبا آنها را بیش از قبل شبیه پیامبر کرده است. می‌توانیم به جای تعریف کردن داستان، یک حدیث راجع به اهمیت بخشندگی از حضرت محمد مصطفی بیان کرده و مسابقه‌ای ترتیب بدهیم.