بازی های کم خرج

از دانش‌آموزانمان می‌خواهیم چند بازی و سرگرمی دور از دسترس یا گران‌ قیمت را نام ببرند. سپس راجع به احساس بچه‌ای که اسباب‌بازی‌ها و سرگرمی‌هایش را با آن ها مقایسه می‌کند صحبت می ­کنیم. در ادامه یک بازی جدید گروهی یا دو نفره با ابزار بسیار ساده به بچه‌ها آموزش می‌دهیم. بازی‌هایی مثل یک قل دو قل یا انواع بازی‌های پرهیجان که با یک توپ انجام می‌شود نمونه‌هایی از این دست هستند.