بازی جداکردن بادکنک‌ها از پا

به تعداد اعضای کلاس بادکنک تهیه کرده و رویشان علامت خطر می‌چسبانیم یا با ماژیک روی آنها یک ضربدر به نشانه خطر یا کار بد می‌کشیم. این بادکنک‌ها را به عنوان خطرات و زشتی‌هایی که باید از آن‌ها دور شد، به بچه‌ها معرفی می‌کنیم. یکی یکی بادکنک‌ها را به وسیله روبان یا طناب به پای آنها می‌بندیم. با علامت ما دانش‌آموزان شروع به تلاش برای ترکاندن بادکنکی که دور پایشان بسته شده می‌کنند؛ آن‌ هم صرفا با ضربه پا و بلند خوانی شعار سوره و یا صرفا تکرار کلمه «نه». پس از ترکاندن بادکنک باید طناب‌ها را هم از دور پایشان باز کنند. وقتی که تقریبا اکثر بچه‌ها موفق به جدا کردن بدی‌ها از خود شدند، پایان بازی را اعلام می‌کنیم.

 

در پایه دوم و سوم نیز مناسب است و روی بادکنک‌ها عنوان برخی موقعیت‌هایی که باید به آنها نه گفت را می‌نویسیم.