بازی اذان گفتن

انتخاب بلال حبشی بعنوان اذان‌گو توسط رسول اکرم (ص) در بین اعراب، بدون اهمیت دادن به ظاهر او و علی‌رغم اینکه نمی‌توانست حروف عربی را درست ادا کند، بهانه خوبی برای نشان دادن معیار زیبا بودن رفتارهاست. آنچه در این پایه بیشتر روی آن تأکید می‌کنیم معرفی اذان گفتن بعنوان یک رفتار زیباست. پس از تعریف کردن این داستان بچه‌ها را به اذان بازی دعوت می‌کنیم. می‌گوییم در این بازی من رسول (ص) هستم و شما بلال های اذان‌گو. از دانش‌آموزان می‌خواهیم ایستاده و اطراف ما یک حلقه تشکیل بدهند، سپس با علامت ما همه بچه‌ها با هم شروع به اذان گفتن می‌کنند. بیان یک یا دو فراز از اذان هم کفایت می‌کند. سپس اذان گفتن تک تک بچه‌ها را با جملات متنوع و زیبا تحسین می‌کنیم.