اِلّا بازی

در این بازی یکسری دستورات به دانش‌آموزان می‌دهیم. در این دستورات کلمه «اِلا» بخاطر تاکید بر مفهوم حصر نقش مهمی دارد. باید جملاتی که می‌گوییم ترکیبی از خواندن سوره، حرکات بدنی و موارد خنده‌دار باشد. سرعت در این بازی نشاط و هیجانش را بیشتر می‌کند. در ادامه نمونه‌ای از این دستورات آمده:

«همه بدوند به جز  علی،

همه بپرند به جز سمیه،

همه بنشینند به جز الهه،

همه می سوزند مگر کسی که بنشیند،

همه می‌بازند مگر کسی که به بدود،

همه حذف می شوند مگر کسی که بپرد،

هیچ کس نمی‌تواند با آن طرف نمازخانه برود مگر اینکه من  قلقلکش بدهم،

هیچکس نمی­تواند بیاید به جز جوراب آبی ها،

هیچکس نمی­تواند بخندد به جز مو بلندها،

همه سوره را بخوانند به جز شماره یک تا هفت»

در مورد آخر لازم است مربی ترتیبی بچیندکه تا پایان بازی همه یک دور سوره را خوانده باشند.