1. در داستان «تمیز باش و عزیز باش»، دوستان حنایی نه تنها او را به خاطر بی انضباط بودن و رعایت نکردن بهداشت، شکست خورده ندیدند و سرزنش نکردند بلکه به او کمک کردند تا خود را بشوید و تمیز شود. خواندن این داستان می­تواند همراه با یادآوری سوره همزه برای دانش­آموزان باشد.
  2. در درس «کوشا و نوشا» در صفحه ۳۶، می­توانیم جهت یادآوری مفاهیم سوره همزه با دانش­آموزان راجع به نوشا و اینکه آیا او را به خاطر اشتباهاتش شکست خورده می­دادند یا خیر گفتگو کنیم.

با مطالعه داستان «کی بود؟ کی بود؟» در صفحه 60 و توجه دادن دانش­آموزان به تصمیم درست سوگلی پس از شکستن کاسه، می­توانیم راجع به موقعیت­های مشابهی که بچه­ها در آن قرار گرفته­اند و احساسشان در آن لحظه با آنها گفتگو کنیم. گفتگو راجع به نداشتن حس شکست در این مواقع و گرفتن تصمیم درست، بستر مناسب برای مرور سوره همزه را فراهم می­کند.