در بخش­های مختلفی که قرار است دانش­آموزان فعالیتی را انجام بدهند، مانند: «کار در کلاس»، «آزمایش کنید» و …، می­توانیم در صورت مواجهه آنها با شکست و خوب پیش نرفتن کارهایشان مفاهیم سوره همزه را مرور کنیم.