1. پس از خواندن شعر «ای خانه‌ی ما» در صفحه 85 و یا درس «پرچم» در صفحه 86، خوب است جهت یادآوری سوره قارعه راجع به نیت‌هایی که برای تلاش‌ها و درس خواندهایمان در جهت آبادانی و پیشرفت میهن می‌توانیم داشته باشیم با دانش‌آموزان گفتگو نماییم.
  2. کارهای خوبی که در درس «نوروز» صفحه ۹۲ به آنها اشاره شده است، بستر مناسبی برای مرور مفهوم سوره قارعه و گفتگو با دانش­آموزان راجع به نیت‌دار کردن کارهای خوبی که در خانه انجام می‌دهند، فراهم می‌کند.