1. با توجه به موضوع حکایت «خوش اخلاقی» در صفحه 41، می‌توانیم جهت مرور سوره عصر و آشنا نمودن دانش‌آموزان با یکی از قوانین زندگی حقیقی، راجع به داشتن اخلاق خوش و تاثیر آن در زندگی با آنها گفتگو کنیم.
  2. موضوع حکایت «همکاری» در صفحه 55، می‌تواند بستر مناسب برای توجه دادن دانش‌آموزان به یکی از قوانین زندگی که همکاری داشتن با دیگران در کارهای مختلف است را فراهم کند. می‌توانیم پس از مطالعه حکایت، شعارهای سوره را با هم بخوانیم.
  3. در بخوان و بیندیش «کی بود؟ کی بود؟» صفحه ۶۰، خوب است جهت یادآوری سوره عصر به بیان اهمیت صداقت و راستگویی و اهمیت آن در داشتن زندگی خوب بپردازیم.
  4. با توجه به موضوع نمایش «بلبل و مورچه» در صفحه 111، می­توانیم جهت مرور مفاهیم سوره عصر به دانش­آموزان بگوییم که انسان‌ها برای داشتن دوستی صمیمی و پایدار، لازم است در سختی­ها هوای هم را داشته باشند، دوستی­ها عمیق نمی­شوند مگر با داشتن همدلی در شرایط سخت!