1. در درس 17 «وقت نماز»، خوب است با بردن دانش‌آموزان به نماز جماعت یا نمایش فیلم و عکس‌های مربوط به آن، آنها را با نوع دیگری از هماهنگی در انجام یک کار جمعی آشنا کنیم.
  2. در «با هم بخوانیم» صفحه 82، دانش‌آموزان شعر «سرود بیداری» را به شکل هماهنگ و گروهی می‌خوانند. بنابراین می‌توانیم به‌خوبی مروری بر مفاهیم سوره عادیات در این بخش داشته باشیم.
  3. در درس 19 «جشن بزرگ» صفحه 88، می­توانیم ضمن مواجه کردن دانش­آموزان با کارگروهی و هماهنگی که بین افراد مختلف در برپایی جشن­ها مانند جشن نیمه شعبان، شکل می‌گیرد این نکته را یادآور شویم که این شکل از هماهنگی نیز نوعی از انواع هماهنگی­های عادیاتی است که تا کنون با آنها آشنا شده­اند.