1. در درس 15 «نوروز» صفحه ۹۲، خوب است هماهنگی بین اعضای خانواده در خانه تکانی و نظافت منزل و آماده شدن برای عید را به عنوان یک نوع فعالیت هماهنگ به دانش­آموزان معرفی کنیم، سپس سوره عادیات را به صورت هماهنگ بخوانیم.
  2. در نمایش «بلبل و مورچه» صفحه 111، می‌توانیم پس از اجرای نمایش، جهت یادآوری سوره عادیات تصاویری از تلاش هماهنگ مورچه‌ها برای جمع کردن و بردن آذوقه به لانه‌شان را در کلاس نمایش بدهیم.