1. در درس 12 «برای جشن آماده شویم» صفحه 82، می­توانیم ضمن مواجه کردن دانش­آموزان با کارگروهی و هماهنگی که بین آنها در برپایی جشن­ شکل می‌گیرد، این نکته را یادآور شویم که این شکل از هماهنگی نیز نوعی از انواع هماهنگی­های عادیاتی است که تا کنون با آنها آشنا شده­اند.

در درس«بعد از جشن» صفحه 90، دانش‌آموزان با تشکیل گروه‌های مختلف و تقسیم کار به نظافت کلاس می‌پردازند. می‌توانیم حین انجام کار صوت سوره عادیات را پخش کنیم تا آنها بدانند کاری که انجام می‌دهند نوعی از کارهای هماهنگ جمعی است که از سوره آموخته‌اند.