1. درصورت تمایل به پیاده‌سازی مفاهیم سوره ضحی در کلاس ریاضی، می‌توانیم بسته به موقعیت و شرایط کلاس، از یکی از پیشنهادات زیر استفاده کنیم: