1. در درس ۱۸ «راه خوشبختی» صفحه 84، پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله راست‌گویی را به عنوان عامل خوشبختی انسان معرفی می­کنند. با بیان این موضوع و توجه دادن دانش‌آموزان به راست‌گویی به عنوان یک کار خوب می­توانیم بستر مناسب برای مرور سوره زلزال فراهم کنیم.
  2. در درس 19 «جشن بزرگ» صفحه 89، خوب است با پرسش از دانش‌آموزان راجع به انواع کارهایی که می‌توانند برای کمک به بزرگترها در برگزاری جشن‌ها انجام بدهند، بستر مناسب برای یادآوری سوره زلزال را فراهم کنیم. همچنین در این درس راجع به اینکه چه کنیم تا امام مهدی عليه السّلام بیشتر دوستمان داشته باشند گفتگو می‌کنیم که می‌تواند موقعیت مناسبی برای توجه دادن دانش‌آموزان به کارهای خوبی که به‌طور معمول انجام می‌دهند باشد.
  3. در درس 20 «در کنار سفره» صفحه 92، خوب است ضمن آشنا نمودن دانش‌آموزان با کارهای خوبی که هنگام خوردن غذا انجام می‌دهند، مفاهیم سوره زلزال را مرور کنیم.