اگر بخواهیم در کلاس علوم مفاهیم سوره تکاثر را مرور کنیم، می‌توانیم از مفهوم مقایسه‌های سودمند که در فعالیت‌های این درس فراوان هستند استفاده نماییم. به این صورت که دانش‌آموزان را با انواع مختلف مقایسه‌های علمی که منجر به یادگیری بیشتر و شناخت مخلوقات خداوند می‌شوند آشنا کنیم. مانند: «کار در کلاس» صفحه 65، «جمع آوری اطلاعات» صفحه 73، «مقایسه کنید» صفحه 77 و …