1. در درس «مهمان کوچک» صفحه 35، می­توانیم جهت یادآوری سوره تکاثر راجع به مودب بودن با دانش­آموزان گفتگو نموده و به آنها بگوییم ادب یکی از چیزهایی است که زیاد داشتنش مفید است.
  2. در درس «بهترین دوست» صفحه ۶2، می­توانیم با توجه دادن دانش‌آموزان به نتیجه فرو خوردن خشم توسط امام حسن علیه‌السلام و مقایسه آن با نتایج زود خشمگین شدن به عنوان یک مقایسه سودمند، سوره تکاثر را مرور کنیم.
  3. درس 15 «بچه‌ها سلام!» صفحه 72، بستر مناسبی برای تشویق دانش‌آموزان به مقایسه سلام کردن‌های خودشان قبل و بعد از مطالعه این درس فراهم می‌کند. بدین ترتیب ضمن آشنا نمودن آنها با نوعی از مقایسه‌های سودمند، سوره تکاثر را نیز مرور کرده‌ایم.
  4. در درس «راه خوشبختی» صفحه 84 که راجع به پرهیز از دروغ گفتن است، می­توانیم با مقایسه راست گویی و دروغ گویی و فواید راست گویی که در درس بیان شده، یکی مورد دیگر از انواع مقایسه­های سودمند را به دانش­آموزان معرفی کنیم.