1. در صورتی‌که تمایل به جاری ساختن مفاهیم سوره انشراح در کلاس قرآن داشته باشیم، می‌توانیم در یکی از موقعیت‌های پیشنهاد شده زیر، این کار را انجام دهیم:

با توجه به «پیام قرآنی» صفحه 98 و 101 که راجع به انجام دادن کار خیر است، می‌توانیم با دانش‌آموزان در مورد انواع کارهای بزرگ و کوچک خیری که توان انجام آن را دارند گفتگو نموده و این‌گونه بستر مناسب برای مرور سوره انشراح را فراهم نماییم.