انتقال مفاهیم سوره فلق با کمک نقاشی

در بیان سوره مبارکه فلق برای دانش آموز دبستانی در مورد چگونگی مواجه شیرین و پر نشاط با مشکلات صحبت می کنیم و سعی می کنیم با انجام فعالیت های متنوع  توان حل مشکل را بالا ببریم. معلم محترم می تواند برای تفهیم بهتر سوره از این نقاشی استفاده نماید.