جلد اول از مجموعه چهل جلدی “سوره‌ها و دبستان” از سورۀ حمد آغاز می‌شود و جلد ششم آن کتاب «دین و افتخار یاری» است که مفاهیم سورۀ نصر در آن بیان شده است. این مجموعه حاصل کارِ گروه علمی‌پژوهشیِ بزرگی در انتهای سال98 است. در ذیل فعالیت آنها چندین گروه تخصصی مانند گروه فعالیت، گروه شعر و گروه داستان، شکل گرفت. هر گروه برای هر سوره و پایه‌هایش به‌طور اختصاصی محتوا تولید می‌کنند.

این مجموعه شامل کتاب‌های کاربردی و در دسترس معلمان محترم و افرادی است که آموزش و تربیت صحیح به کودکان دغدغۀ آنهاست. هدف این مجموعه، آموزش مفاهیم سوره‌های قرآن کریم به دانش آموزانِ دبستانی و وارد کردن این سوره‌ها در زندگی کودکان است. این مفاهیم مطابق سطح درک و متناسب با سن آنها از پایه اول تا ششم دبستان درنظر گرفته شده است.

در این کتاب‌ها چگونگی آموزش مفاهیم سوره در هریک از پایه‌های اول تا ششم ابتدایی شرح داده شده است؛ به‌طور مثال اشاره به نحوۀ خواندنِ سوره در کلاس در این مجموعه مطرح شده است و این امر در کلاس موضوعیت دارد؛ چرا که سبک‌های گوناگونی برای خواندن‌ سوره وجود دارد و هر سبکی در فهم مفاهیم آیات قرآن تأثیر خاص خودش را خواهد گذاشت. یک نحوه خواندن عادی و یک نحوه خواندن هم‌خوانی جذاب است که متناسب با مفهوم سوره انجام می‌شود. باید در نظر گرفت علاوه بر توجه به نحوۀ آموزش، فعالیت‌هایی نیز متناسب با هدف تربیتی سوره‌ بازسازی شده است که عامل انتقال بهتر مفاهیم به دانش‌آموزان می‌شود. در ادامۀ کتاب بخش شعر و داستان و در نهایت ارزیابی قرار داده شده است. یکی از فصل‌های کتاب، ارتباط‌دهی مفاهیم با کتاب‌های درسی دانش‌آموز است؛ یعنی متناسب با مفاهیم سوره و به تفکیک و با اشاره به صفحه کتاب درسی، بستری برای مرور سوره‌ها برای دانش‌آموزان فراهم شده است. این مهم عامل ارجاع به مطالب کتاب‌های دانش‌آموزان و در کنار آن یادآوری هدف سوره و نیز نشان دادن جریان سوره در زندگی است. در فصل ارزیابی سبک‌های متنوعی از ارزیابی به معلمین محترم پیشنهاد شده تا سیر پیشرفت بچه‌ها در آموزش هر سوره به خوبی ارزیابی شود.