به لطف خدا فهم قرآن در جاهای مختلف کشور در حال اجراست. اگر علاقمندید با فعالان فهم قرآنی استان خود در ارتباط باشید یا در صورت امکان از آن‌ها کمک بگیرید،‌در این صفحه اطلاعات برخی فعالین فهم قرآنی در استان‌ها گذاشته شده است. اگر یکی از استان‌ها فعالیت دارید و علاقمندید به سایر فعالین هم استانی خود پیرامون فهم قرآن کمک کنید،‌به ما اطلاع دهید.به مدد شماست که این صفحه شامل همه استان‌ها خواهد شد.

آذربایجان شرقی:

خانم‌ وقاری

شماره تماس: 09149015637

شناسه پیامرسان بله: vaghari_h@

اصفهان:

شهرستان اصفهان

خانم فائزه نیکدوستی

شماره تماس:09138644537

شناسه پیامرسان بله:fnikdousti@

شهرستان شهرضا

خانم‌ کارگر

شماره تماس: 09132203821

 شناسه پیامرسان بله:  @zkargar 

البرز:  

خانم کردی

شماره تماس:09197958350

 شناسه پیامرسان بله:  @kordy1 

تهران:

خانم خدادادی

شماره تماس: 09369307832

شناسه پیامرسان بله: mmkhodadadi@

خراسان رضوی:

خانم استیری

شماره تماس: 09302005231

شناسه پیامرسان بله: estiri71@

خراسان شمالی:

شهرستان بجنورد:

خانم نیستانی

شماره تماس: 09364406132

شناسه پیامرسان بله: @noorozahra3 

شهرستان شیروان:

خانم رحیمی

 شماره تماس: 09159831176

خوزستان:

خانم کجباف والا

شماره تماس:09166051380

شناسه پیامرسان بله:kajbafvala@

سمنان:

شهرستان سمنان:

خانم نوری

شماره تماس:09191747010

شناسه پیامرسان بله:@mim_noori 

شهرستان شاهرود:

خانم نظری

شماره تماس:09199571082

شناسه پیامرسان بله:shahr14@

فارس:

شهرستان لار:

خانم مبارک

شماره تماس:09171840515

شناسه پیامرسان بله:

قزوین:

خانم خوئینی‌ها

شماره تماس:09019053224

شناسه پیامرسان بله:zahra_khoeiniha@

قم:

خانم واضحی

شماره تماس:09109613458

شناسه پیامرسان بله:vazehi76@

کرمان:

خانم دوستی

شماره تماس:0913 997 1453

شناسه پیامرسان بله:doosti8@

گیلان:

خانم قدیری

شماره تماس:09113376491

شناسه پیامرسان بله:azghadery@

مرکزی:

خانم مقدمی‌نژاد

شماره تماس:09027106404

شناسه پیامرسان بله:moghadamy313@

یزد:

شهرستان یزد:        

خانم‌ دشتی

شماره تماس:09134552484 

شناسه پیامرسان بله:s_dashti@

شهرستان میبد:

خانم اسلامی

شماره تماس:09135157144

شناسه پیامرسان بله:l_islamy@