اجرای نمایش

داستان‌های “پسر خوب” و ” محکم بگو نه” می‌تواند به صورت نمایش توسط دانش‌آموزان در کلاس اجرا شود. بچه‌ها می‌توانند بعد از شنیدن این داستان‌ها، نقش‌های موجود در آنها را بگیرند و نمایش آن را در کلاس اجرا کنند. خوب است بدانند موضوع نمایش “نه گفتن به کارها و موقعیت‌های بد” است که از سوره کافرون یاد گرفته‌اند، در این صورت در حین اجرای نمایش می‌توانند گفتگوها و جزئیات داستان را با خلاقیت خودشان تغییر دهند.