اجرای نمایش

داستان می‌تواند به صورت نمایش توسط دانش‌آموزان در کلاس اجرا شود. برای مثال چه‌ها می‌توانند بعد از شنیدن داستان «مهربانی‌های محمد امین»، نقش محمد امین، مادر او و حتی در صورت تمایل خواهر محمد امین را بگیرند و نمایش آن را در کلاس اجرا کنند. خوب است بدانند موضوع نمایش خوب بودن یک کودک هم‌سن و سال خودشان است که از سوره کوثر یاد گرفته‌اند؛ در این صورت در حین اجرای نمایش می‌توانند گفتگوها و جزئیات داستان را با خلاقیت خودشان تغییر دهند. در اجرای نمایش از اشعار و شعارهای سوره نیز می‌توانند استفاده نمایند.