طی سه سالی که از اجرای طرح فهم قرآن می‌گذرد، این طرح هم اکنون در  تعدادی از مدارس منطقه چهارده شهر تهران و در شهرهای یزد، مشهد، رشت، قزوین، اهواز، اصفهان، کیش، بوشهر و همچنین در  چند مدرسه یکی از ایالت های کشور آمریکا در حال اجرا است.
امید است با همکاری شما خوبان بزودی شاهد قرآنی شدن تمام کلاسهای درس کشورمان و تمام کشورهای جهان باشیم.