مربیان عزیز سلام! در این صفحه با سوره مبارکه حمد آشنا می شویم و در مورد اینکه این سوره چطور میتواند وارد زندگی خودمان شود صحبت میکنیم و در آخر میبینیم که چه پیامی از سوره را می توانیم به دانش آموزان بگوییم.

⚠” معنی: هشدار Emoji | EmojiAllدقت بفرمایید که محتوای ابتدایی مختص مربی است و نباید به دانش آموز بگوییم.

امیدواریم این محتوا قدمی در راه رشد بر اساس قرآن، اول برای خودمان و سپس دانش آموزان باشد.

بخش اول: آشنایی مربی با سوره و ورود سوره به زندگی مربی

بخش دوم: بیان سوره برای دانش‌آموز

 
با توجه به اینکه معمولا مربیان قرآن در کلاس خود طیف سنی از دانش آموزان را دارند و همه هم‌سن نیستند، مربی گرامی باید با بیان سوره در سطوح مختلف آشنا باشد و متناسب با گستره سنی مخاطبان در کلاس مفاهیم سوره را بیان کند. به همین دلیل در این صفحه با 6سطحِ بیان سوره آشنا میشویم. سطح اول مناسب سن دانش آموز پایه اول است که به نام گام اول بیان سوره آمده است. گام دوم متناسب پایه دوم و…. همینطور تا پایه ششم.

 

(اگر دانش آموزان کلاس شما هم‌سن هستند متناسب با پایه تحصیلی آنها از محتوای دوره آموزگاران استفاده کنید.)

 

نکته مهم این است که برای بیان سوره برای هر سنی از گام اول شروع میکنیم اما بیشتر از گام متناسب با پایه تحصیلی او جلو نمیرویم. این گامها بر اساس اقتضائات سنی دانش آموزان و اینکه در هر سن چقدر رشد کرده‌اند تنظیم شده است. شما باتوجه به سطح مخاطبِ حاضر در کلاس و طیف سنی آنها، از گام های بیان سوره استفاده کنید. از آنجایی که اجرای فهم قرآن منوط به وقوف در یک سوره و انس و مواجهه دانش آموزان با سوره در یک بازه زمانی است و نمیخواهیم زود از سوره عبور کنیم، هر یک از گام‌ها میتواند موضوع یک جلسه شما با دانش آموزان باشد.