آموزش احکام

بچه های چهارم هر بخش از نماز(دختران) یا وضو(پسران) را یاد بدهندبا احکام و فیلم ها را ارسال کنند بعد از تایید معلم فیلم ها ی بخش های مختلف نماز را به یکدیگر بچسبانیم و بنویسیم “فیلم تقدیمی از بچه های چهارم، کلاس دومی ها یادتون نره برای ما هم دعا کنید” و در کلاس باگذاری شود و به عنوان یک یاری دین پر افتخار از آن تقدیر شود. در آموزش هربخش از نماز یا وضو خوب است حتما احکام ساده آن نیز گفته شود مثلا بعد از تکبیره الاحرام باید حمد بخوانیم، سوره های دیگر را غیر از توحید میتوانیم بخوانیم، ذکر هایی که در رکوع می‌توانیم بگوییم، سجده 7 عضو رو یاد بدهیم … .

خوب است جملات دعایی کلاس چهارمی ها برای دومی‌ها با صدا های خودشان باشد.
برای اطمینان خاطر از آموزش صحیح می‌توانیم یک فیلم آموزش نماز و آموزش وضو به عنوان الگو در اختیار چهارمی ها بگذاریم.