آشپزی

دانش ­آموزان را گروه‌بندی می­ کنیم. از آنها می‌خواهیم که برای درست کردن سالاد الویه برای جلسه بعد در کلاس برنامه‌ریزی نموده و مواد لازم برای تهیه سالاد را بین خودشان تقسیم کنند. روز بعد، مسابقه آشپزی کلاسی را در مدت زمان معین برگزار نموده و همزمان با مسابقه صوت سوره را هم پخش می‌کنیم. در نهایت پس از اتمام وقت از معاونان مدرسه و مدیر خواهش می­ کنیم که به عنوان هیئت داوران مسابقه را داوری نمایند.