آزمایش تلفیق رنگ‌ها

شش لیوان، سه رنگ اصلی یعنی زرد و آبی و قرمز، پنج برگه دستمال کاغذی و مقداری آب را آماده می‌کنیم. لیوان‌ها را روی یک میز در کنار هم می‌چینیم و داخل لیوان‌ها یکی در میان آب می‌ریزیم؛ و در همان لیوان‌ها یک رنگ می‌ریزیم و هم می‌زنیم؛ یعنی سه لیوان آب و رنگ داریم و دو لیوان خالی. هر دستمال را سه تا می‌کنیم و بین دو لیوان‌ می‌گذاریم. منتظر می‌شویم تا رنگ‌ها از طریق دستمال کاغذی به انتهای دستمال کاغذی که در لیوان خالی قرار گرفته، انتقال پیدا کنند. نتیجه کار بسیار زیباست و بچه‌ها از دیدن آن خوشحال خواهند شد. این آزمایش از این نظر که زیبایی بصری دارد، به هدف این پایه می‌خورد؛ البته دقت داریم که ضمن انجام این آزمایش، دیدن این زیبایی را با القای خود به بچه‌ها منتقل کنیم.

 

آیکون-لپ-تاپ این فعالیت به صورت مجازی هم قابل اجراست.