غرفه همیاری

دانش آموزان در یک روزنمایشگاهی با غرفه‌هایی برای فروش محصولات دست‌سازخود یا غذاهای خانگی برگزار کرده تا سود آن برای نیازمندان مصرف شود‌.

قرائت سوره انشقاق( کارنامه شادی آفرین)

روی تخته نقاشی یک کارنامه به نام کارنامه شادی آفرینی می‌کشیم. بجای عناوین درسی اعضای خانواده، دوستان، فامیل، هم کلاسی ‎ها و … را می‌نویسیم. در حالیکه صوت سوره پخش می‌شود دانش‌آموزان جلوی هر عنوان یک صورتک خندان نقاشی کنند.

داستان دست‌هایی که بوی مهربانی می‌داد

مفهوم سوره را با داستان، خیلی خوب می‌توانیم به بچه‌ها منتقل کنیم و البته نحوه تعریف کردن داستان نیز بسیار اهمیت دارد؛ خیلی مهم است که داستان را خوب، جذاب و پرهیجان برای بچه‌ها تعریف کنیم. حتماً لازم است که قبل یا بعد از داستان، سوره انشقاق را برای بچه‌ها بخوانیم تا آنها بدانند که […]

قرائت سوره انشقاق

در حین انجام یک کار که باعث خوشحالی دیگران است، صوت سوره را در کلاس پخش می‌کنیم و با آن هم‌خوانی می‌کنیم. به عنوان مثال:برای شاد کردن نظافت‌چی مدرسه، یک روز همگی کلاس را دسته جمعی نظافت می‌کنیم.

قرائت سوره انشقاق

صوت سوره را پخش می‌کنیم. دانش‌آموزان به نوبت پای تخته آمده و با خواندن هر آیه یک صورتک خندان می‌کشد. آن‌قدر این کار را تکرا می‌کنیم که تخته پُر از لبخند شده باشد.

پرش از روی مانع

یک مسیر دو همراه با پرش از روی مانع ترتیب می‌دهیم. کلاس را به دو گروه تقسیم می‌کنیم. هربار یکی از گروه‌ها هماهنگ با هم در طول مسیر می‌دوند و گروه دوم برایشان سوره را می‌خوانند.

نوشتن روی تخته (قرائت سوره)

بچه های کلاس را به دو گروه تقسیم می کنیم به هر گروه یک گچ می دهیم هم زمان که صوت‌سوره پخش می شود آن گچ بین بچه ها دست به دست می‌شود با متوقف کردن صوت سوره، دو دانش آموزی که گچ دستشان است، هر یک پای تابلو مصداقی از کارهایی که اثرشان به […]

پیشنهادی برای شروع

خوب است یک جلسه پیش از ورود به سوره مبارکه انشقاق از دانش‌آموزان و یا والدینشان راجع به کارهای ساده‌ای که انجامشان سر کلاس آن‌ها را خوشحال می‌کند سؤال می‌کنیم. روزی که میخواهیم سوره را مهمان کلاسمان کنیم یک یا چند کار بسیار خوشحال کننده را در کلاس ترتیب می‌دهیم؛ طوریکه  همه بچه ها غافلگیر […]

یادآوری خاطره ها

از دانش‌آموزان می‌خواهیم یکی از کارهای خوبی که آن‌ها را شاد کرده است را به یاد آورده و برای دوستانشان تعریف کنند. حتی در صورت تمایل می‌توانند آن خاطره را نقاشی کنند.

نمایش

به نوبت هر نفر پای تخته می‌آید و یک نقشی می‌گیرد. مثلا مادر. بقیه بچه‌ها باید کارهایی را بگویند: مثلا :«سلام دادن.» ،«کمک کردن»، «گوش دادن به حرفهایش»، یا «بلند حرف زدن با او »،«مرتب نکردن اتاقمان» و… برای هر کارخوب، فردی که نقش مادر را دارد باید لبخند بزند و ابراز شادی کند،یا اگر […]