نماهنگ “قرائت سوره نصر_ احمد طائی”

خواندن سوره به عنوان مهم‌ترین شیوه مواجه کردن بچه‌ها با سوره مبارکه، حتی اگر زمان زیادی را به خود اختصاص ندهد، اصلی‌ترین برنامه فهم قرآن است. برای اینکه دانش‌آموزان، از خواندن و شنیدن سوره لذت ببرند می‌توانیم از روش‌های متنوع خواندن سوره بهره ببریم.

یکی از روش هایی که می تواند برای دانش آموزان جذاب باشد، پخش نماهنگ های مناسبی از قرائت سوره و هم خوانی دانش آموزان با آن است.

به همین منظور سعی شده است نماهنگ های متنوعی در اختیار شما معلمان و مربیان محترم قرار گیرد.

حتی معلمان محترم می توانند این نماهنگ ها را در گروه مجازی مربوط به کلاسشان قرار دهند تا والدین و دانش آموزان در منزل نیز با سوره به نحو مطلوبی همراه باشند.