قرائت سوره

با وجود اینکه خواندن سوره، زمان زیادی را به خود اختصاص نمی‌دهد، اما اصلی‌ترین برنامه فهم قرآن است؛ زیرا مهم‌ترین کار برای مواجه کردن بچه‌ها با سوره‌ها، خواندن و شنیدن آنها همراه با لذت و نشاط است. استفاده از روش‌های متنوع در خواندن سوره‌ها، می‌تواند در ایجاد لذت و نشاط مؤثر باشد.[1]

می‌توانیم خودمان سوره را برای بچه‌ها بخوانیم، یا یکی از دانش‌آموزان را مأمور این کار کنیم؛ می‌توانیم قرائت مجلسی سوره را پخش کنیم؛ یا خودمان سوره را آیه آیه بخوانیم یا ترتیل سوره را آیه آیه پخش کنیم و بچه‌ها تکرار کنند. یکی از بهترین روش‌ها نیز هم‌خوانی سوره توسط دانش‌آموزان است. آنها می‌توانند هم‌زمان با هم‌خوانی یا شکل‌های دیگر خواندن سوره، کارهایی متناسب با مفهوم سوره انجام دهند؛ یا هنگام انجام فعالیت‌های مربوط به سوره، سوره مبارکه را بخوانند:

ـ دانش‌آموزان در حالی که یک توپ را به سرعت دست به دست می‌کنند، سوره ناس را هم‌خوانی نمایند.

ـ در حالی که دستان یکدیگر را به گرمی گرفته‌اند، سوره ناس را بخوانند.

ـ در حالی که می‌خواهند یک کار گروهی را شروع کنند، ابتدا سوره ناس بخوانند.

ـ در حالی که با هم مشغول نظافت کلاس هستند، سوره ناس را بخوانند.

ـ در حالی که کلاس را برای برخی اعیاد و جشن‌ها تزیین می‌کنند، یکصدا سوره را بخوانند.

ـ وقتی تصمیم به برطرف نمودن مشکلی به صورت جمعی در سطح کلاس یا مدرسه می‌گیرند، ابتدا سوره ناس بخوانند.

[1]  برای آشنایی با برخی از روش‌های خواندن سوره‌ها، می‌توانید به کتاب «معرفی طرح فهم قرآن در دبستان» از همین مجموعه مراجعه فرمایید.