فعالیت تدارک صبحانه جمعی

برنامه ریزی برای تدارک صبحانه جمعی ساده توسط دانش‌آموزان بستر مناسبی برای یادآوری مفاهیم سوره قریش در این پایه است. می‌توانیم این صبحانه را «صبحانه ایلافی» نامگذاری کرده و دانش‌آموزان پایه‌های پائین‌تر را به این صبحانه دعوت کنیم. لازم است بچه‌ها در حین این فعالیت بدانند به واسطه نعمت تألیف با دوستانشان است که توانسته‌اند چنین کاری را انجام دهند.