فعالیت انجام کاری عقب‌مانده

یکی از کارهای خوبی را که مدت‌هاست در سطح مدرسه یا محله و… انجام نشده، انتخاب می‌کنیم. لازم است این کار جزء علایق دانش‌آموزان باشد و انگیزه خوبی برای انجام شدنش داشته باشند. با دانش‌آموزان جلسه‌ای با محوریت سوره ناس برگزار می‌کنیم. خوب است این جلسه به صورت کاملا رسمی و حتی با ارسال دعوتنامه‌ای برای آنها برگزار شود. می‌توانیم در این دعوتنامه بنویسیم با توجه به اینکه دانش‌آموخته سوره مبارکه ناس هستند، می‌خواهیم با مشارکتشان یک کار خوب روی زمین مانده را به سرعت انجام دهیم و  به این صورت سوره را جاری سازیم.