علاوه بر همه فعالیت‌ها و موقعیت‌هایی که می‌توانیم به واسطه آنها دانش‌آموزان را متوجه مفهوم سوره فلق نماییم، محتوای کتاب‌های درسی هم می‌توانند بستر خوبی برای این امر باشند. هر جای کتاب‌ها که بحث مشارکت در انجام کارهای خوب مطرح باشد، می‌توانیم به سوره مبارکه فلق اشاره کنیم.

  1. در صفحه­ 12 دانش ­آموزان به خوب نگاه کردن به گوجه فرنگی دعوت شده‌اند. می­توانیم در این بخش به آنها بگوییم برای اینکه مشکلات را به شکلات تبدیل کنیم، باید به خوبی به آنها توجه نماییم تا آنها را بشناسیم.