داستان زنگ ورزش

به نام خدا

سجاد امسال به کلاس دوم می رود. او به توپ بازی علاقه زیادی دارد و هر بازی را که بشود با توپ انجام داد به خوبی انجام می دهد ؛ مثل شوت کردن, سرویس زدن، پاس دادن، هدف گرفتن.
سال گذشته، معلم ورزش نرمش هایی را که همراه با توپ می شود انجام داد، به او و هم کلاسی هایش یاد داده بود. حالا سجاد خیلی سریع و با مهارت می تواند همه آن کارها را انجام دهد.
امروز اولین روز کلاس ورزش، در سال جدید است. بچه های کلاس با لباس ورزشی، منتظر آقا معلم بودند. معلم از در وارد شد. نماینده بر پا گفت و همه به احترام ایشان از جا بلند شدند. معلم سلام پر انرژی و گرمی به بچه ها کرد و گفت:« خب می بینم که همه آماده و سرحال هستید. من فقط یک نکته به شما بگویم و بعد برویم توی حیاط ورزش کنیم » بچه ها با خوشحالی، منتظر شدند ایشان نکته شان را بگوید. آقا معلم در ادامه گفت:« بچه ها، امسال هم بیشتر بازی هایی که انجام می دهیم با توپ است.اما ورزش امسال یک تفاوتی با ورزش های سال گذشته دارد، و آن این است که سال قبل نرمش های تک نفری با توپ انجام می دادیم، اما امسال ورزش های گروهی را با هم یاد می گیریم.»
سجاد اجازه گرفت و پرسید:« آقا بازی فردی با بازی گروهی چه فرقی با هم دارد؟!
آقا معلم در جواب سجاد گفت:«سوال خوبی پرسیدی. بچه ها، کسی تفاوت بازی انفرادی و گروهی را می تواند بگوید؟»
امیر حسین دست بلند کرد و گفت:«آقا اجازه، بازی فردی یعنی تنهایی بازی می کنیم، اما بازی گروهی، یعنی چند نفر با هم یک تیم می شویم و با تیم دیگر مسابقه می دهیم. مثل بازی والیبال یا بسکتبال»
آقا معلم گفت:« کاملا درست است. غیر از ورزش ، کسی می داند دیگر چه کارهایی را می شود گروهی انجام داد؟!»
محمد طاها گفت:«آقا اجازه، مثلا نماز جماعت که پدرم می گوید ثوابش خیلی بیشتر از تنهایی خواندن نماز است.»
هادی گفت:« یا مثل گروه سرود مدرسه. که باید حواسمان باشد همه با هم شروع کنیم و اگر کسی یک کلمه را اشتباه بگوید، سرودمان خراب می شود.»
ابوالفضل گفت:«آقا اجازه، وقتی مهمان می آید خانه ما، من و برادرانم هر کاری که احتیاج است، انجام می دهیم و نمی گذاریم مادرمان خسته شود. مادرم می گوید، رمز موفقیت در کار گروهی است.»
آقا معلم گفت :«درست است بچه ها، قشنگی خیلی از کارها وقتی است که آن کار گروهی باشد و با هماهنگی انجام بشود. بعضی از ورزش ها هم گروهی هستند و همه ی اعضای تیم باید باهم هماهنگ باشند تا نتیجه ی خوبی بگیرند.»
سجاد گفت:« حالا متوجه منظورتان شدم آقا معلم. هفته ی پیش تلویزیون داشت فوتبال پخش می کرد. یک نفر از تیم مقابل، به دوستانش خوب پاس نمی داد. برای همین تیم دیگر، راحت توانست برنده شود.»
آقا معلم جواب داد:« بله همینطور است، اشتباه کسی که تکروی می کند ، باعث می شودد که تیمش شکست بخورد. اگر اعضای گروه با هم هماهنگ باشند، حتما در آن کار موفق خواهند شد.
آقا معلم به ساعتش نگاه کرد و گفت: خب، حالا که فایده کار گروهی را خوب متوجه شدیم، برویم توی حیاط، تا اعضاء تیم ها را مشخص کنیم برای بازی والیبال و ان شاالله ترم دوم هم بازی بسکتبال را یاد خواهیم گرفت.»
سجاد از اینکه می توانست با توپ، بازی گروهی والیبال را یاد بگیرد، خیلی خوشحال شد و زودتر از بچه ها و آقا معلم ، به طرف حیاط رفت.

نویسنده: فاطمه اختردانش