جشن خوبی‌های پیامبر(ص)

برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنی با موضوع خوبی‌های پیامبر(ص) توسط دانش‌آموزان، بستر مناسبی برای آشنایی با استعدادهای خاص یک جمع است. ابتدا با دانش‌آموزان جلسه‌ای برای کشف استعدادها و توانمندی‌های بچه‌ها برگزار می‌کنیم. کلاس را گروه‌بندی کرده و سپس اعضای هر گروه علاقه‌مندی‌ها، توانایی‌ها و استعدادهای خود را بیان می‌کنند. می‌خواهیم هریک از گروه‌ها با توجه به توانمندی‌‌های اعضای خود، یک برنامه کوچک برای برگزاری جشن یا تغییر فضای کلی مدرسه ترتیب ببیند. برای مثال ممکن است یک گروه با استفاده از مجموعه توانمندی های موجودش یک نماهنگ زیبا بسازد، گروه دیگر هدیه‌های کوچکی تهیه کند و … . لازم است دانش‌آموزان هنگام انجام این فعالیت به این نکته توجه داشته باشند که برای انجام کارهای خیر به صورت جمعی باید استعدادهای گروهی را که در آن عضو هستند بشناسند.