آخرین کارگاه طرح ملی فهم قرآن در دبستان در این مرحله از اجرا یعنی در بهار 1400، باحضور استاد هانی چیت‌چیان (عضو علمی مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت(ع) دانشگاه تهران) پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه برگزار شد.در این کارگاه که از طریق کانال طرح ملی فهم‌قرآن در دبستان در پیامرسان شاد بصورت پخش زنده، ویژه معلمان و مدیران برگزار شد به این مباحث پرداخته شد:آشنایی با دانش‌آموزان دوره دوم رشد نحوه انتقال مفاهیم تربیتی به کودکان با رویکرد خیرگزینی روش های تزکیه و تعلیم در آموزش‌هافیلم این جلسه را در ادامه میتوانید مشاهده و دریافت کنید: