بازی بدون اسباب بازی

داشتن انبوهی از  وسایل و اسباب بازی‌ها نیست که باعث شادی و خوشحالی ما می‌شود؛ این موضوع را بعد از تجربه یک بازی ساده اما شاداب به دانش‌آموزان مان منتقل می‌کنیم. بازی‌هایی مثل هوپ، کلمه سازی یا اسم-فامیل با حروفی که آموخته ­اند، پانتومیم و … نمونه‌هایی از این دست اند؛ بازی‌هایی که به وسایل خاص نیازمند نیستند. همچنین می ­توانیم از دانش‌آموزان مان بخواهیم چند نمونه از آنها را نام برده و یک بازی گروهی انجام دهیم. یک بازی سنتی (مثل یه قل دو قل) که معمولا دانش‌آموزان آن را تجربه نکرده‌‌اند می‌تواند خاطره خوبی از بازی بدون داشتن وسایل خاص یا ابزار زیاد باشد.