چنانچه بخواهیم سوره عادیات را در کلاس قرآن یادآوری کنیم، می‌توانیم جهت مواجه نمودن دانش‌آموزان با انواع کار هماهنگ گروهی و تجربه نمودن آن از فعالیت‌هایی که به‌صورت گروهی انجام می‌شوند استفاده کنیم. مانند: «یادآوری 2» صفحه 71 که از بچه‌ها خواسته شده سوره‌هایی که حفظ هستند را دو نفری و به‌صورت یک آیه در میان با هم بخوانند، «فعالیت» صفحه 77؛ اجرای نمایش به‌صورت گروهی، داستان‌گویی گروهی در صفحه 84 و …