استفاده درست از زمان

خوب است پیش از انجام این فعالیت داستان «مرد یخ‌فروشی که توانست هیچ فروشی داشته باشد، همه سرمایه‌اش آب شد» را تعریف کرده باشیم. به هریک از بچه‌ها یک قالب یا چند قالب کوچک یخ می‌دهیم. بعد به آن‌ها می‌گوییم :«بچه‌ها این قالب یخ سرمایه‌ی شماست، از آن مراقبت کنید.» به آن‌ها پیشنهاد می‌دهیم برای این‌که مثل مرد یخ فروش دچار خسران نشوند، پیش از آب شدن یخ‌ها، یک کار خوب انجام دهند. کارهایی مثل نقاشی کشیدن، صلوات فرستادن، کاردستی درست کردن، گفتن جمله‌ای تحسین آمیز به بغل دستی، نوشتن یک جمله محبت‌آمیز برای والدین و حتی تعریف کردن یک داستان زیبا برای کلاس. وقتی یخ‌ها آب شدند به آن‌ها می‌گوییم اصلا نگران نباشید چون شما از زمانی که داشته‌اید یک استفاده‌ی خوب کردید و سود برده‌اید. باید به این نکته توجه کنیم که وسایل کار، مثل دفتر و مداد یا وسایل کاردستی از قبل آماده باشند، تا بچه‌ها زمان لازم برای رسیدن به نتیجه مطلوب را داشته باشند. اگر یخ‌ها آّب شدند و کار بچه‌ها تمام نشده بود به آن‌ها زمان بیشتری می‌دهیم تا کار خود را تمام کنند.