اجرای نمایش

داستان «خرگوش و راسو» می‌تواند به صورت نمایش توسط دانش‌آموزان در کلاس اجرا شود. بچه‌ها می‌توانند بعد از شنیدن این داستان، نمایش آن را در کلاس اجرا کنند. خوب است بدانند موضوع نمایش دوری از کندی و تأخیر با انجام سریع کارهای خوب است که از سوره ناس یاد گرفته‌اند؛ دانش‌آموزان در حین اجرای نمایش می‌توانند گفتگوها و جزئیات داستان را با خلاقیت خودشان تغییر دهند.