اثر خورشید بر بدن انسان

از دانش‌آموزان می‌خواهیم که در مورد اثرات خورشید بر بدن انسان تحقیق کنند و بگویند بود و نبود خورشید چه اثری بر ما و زندگی­ مان می­ گذارد.